Italian Restaurants in Houston, TX

Osso & Kristalla

1515 Texas Avenue - Houston, Texas 77002

(713) 221-6666

 

Potente

1515 Texas Avenue - Houston, Texas 77002

(713) 237-1515

 

Buca di Beppo Italian Restaurant

5192 Buffalo Speedway - Houston, Texas 77005

(713) 665-2822

 

Grotto Downtown

1001 Avenida De Las Americas - Houston, Texas 77010

(713) 658-0752

 

La Griglia

2002 West Gray - Houston, Texas 77019

(713) 526-4700

 

Russo's New York Pizzeria Marq-E

7620 Katy Fwy - Houston, Texas 77024

(713) 956-2100

 

Pizza L’Vino

544 Waugh Dr - Houston, Texas 77019

(713) 526-1000

 

Cavatore Restaurant

2120 Ella Boulevard - Houston, Texas 77008

 

Cavatore Italian Restaurant

2120 Ella Boulevard - Houston, Texas 77008

 

The French Corner

1104 Old Spanish Trail - Houston, Texas 77054

 

Brooklyn Phil's

1105 Clear Lake City Blvd - Houston, Texas 77062

 

Happy's Pizza

7903 Beechnut Dr. - Houston, Texas 77074

 

Mia Bella Trattoria

3773 Richmond Avenue Suite 1-A - Houston, Texas 77046

 

Mia Bella Trattoria

1201 Caroline Street - Houston, Texas 77002

 

Texas Pizza

16452 Sea Lark Rd - Houston, Texas 77062

(281) 486-4100

 

Pizza Hut Inc

6415 San Felipe st Ste M1 - Houston, Texas 77057

(713) 783-8899

 

Two Brothers Pasta

12123 Sabo Rd - Houston, Texas 77089

(281) 922-1044

 

California Pizza Kitchen

303 Memorial City Ste 303 - Houston, Texas 77024

(713) 365-9473

 

Alonti Cafe & Catering

1221 Mckinney St - Houston, Texas 77010

(713) 759-9821

 

Salatos Poboys & Pizza

1410 Lockwood Dr - Houston, Texas 77020

(713) 672-6358

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Showing 1 - 20 of 190